Teaching

 • (2022 - 2023) Àlgebra lineal. Universitat Autònoma de Barcelona (Problem and seminar sessions, First year, Statistics, First term).

 • (2021 - 2023) Seminari de matemàtica discreta. Universitat Autònoma de Barcelona (Problem and seminar sessions, Second year, Mathematics, First term).

 • (2019 - 2023) Laboratori integrat 1. Universitat Autònoma de Barcelona (Computer Problem sessions, First year, Biochemistry, First term).

 • (2020 - 2022) Àlgebra. Universitat Autònoma de Barcelona (Problem sessions, First year, Computer engineering, First term).

 • (2019 - 2021) Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona (Computer Problem sessions, First year, Biotechnology).

 • (2019 - 2020) Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona (Computer Problem sessions, First year, Food Science and Technology, First term).

Other teaching activities

 • (2015 – 2018) Dissabtes de les Matemàtiques. Workshop instructor (Talks and workshops for highschool students). Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 • (2017 - 2018) "Dissabtes Transfronterers de les Matemàtiques". Workshop instructor (Talks and workshops for highschool students). Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Figueres.

 • (2016 – 2017) Programa Suport a les Pràctiques. Support professor of "Funcions de Variable Real" (Calculus for first year mathematics students). Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

 • (12 May 2016) Introduction to Web Scraping in Python. Monographic session. Servei d’Estadística Aplicada, CRM.

 • (2011 - 2013) "Parelles lingüístiques". Volunteer (Catalan support classes for newcomers). INS Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès.